Công ty Cargotrans LTD chi nhánh Hải Phòng Mã số thuế: 0106680838 Địa chỉ: Toà nhà Tasaco (trong kho Tasa Đông Hải), km104+200 Nguyễn Bỉnh Khiêm Điện thoại: 0432222131

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ