Công ty cổ phần công nghệ Ecotruck Mã số thuế: 0314715626 Địa chỉ: 909 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng. Điện thoại:

EcoTruck ứng dụng công nghệ vào logistics, xây dựng hệ sinh thái dành cho vận tải phân khúc hàng hoá lớn

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ