Công ty Cổ phần Hàng hải Seven Seas Mã số thuế: 0201804635 Địa chỉ: 7Smarine Building, Lot 22-23 Phuc Loc, Dang Hai, Hai An, Hai Phong Điện thoại: +84 902 011 896 / +84 888 752 882

Lĩnh vực hoạt động chính 7Smarine là tập trung vào khai thác, quản lý và môi giới hàng rời nội địa và quốc tế, cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa bằng container đường biển, đường bộ, đại lý hải quan. Nhân viên của 7Smarine có kinh nghiệm vận chuyển tất cả các loại hàng đặc thù nhất ngoài hàng container nóng thông thường như hàng rời, hàng cần bảo quản bằng container lạnh, hàng dự án siêu trường siêu trọng với đa dạng các tuyến nội địa và quốc tế, xuyên biên giới bằng đa phương thức. Với văn hóa coi trọng chữ tín và xây dựng con người, thương hiệu 7Smarine có tính kế thừa và được phát triển không ngừng lớn mạnh bằng chính uy tín cá nhân của mọi thành viên trong Công ty thông qua cách làm việc cùng với nhau và với tất cả khách hàng, đối tác.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ