Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp TEKSOL Việt Nam Mã số thuế: 0201862965 Địa chỉ: Số 17/45 Kiều Sơn, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại:

Công ty chuyên cung cấp vật tư thiết bị công nghiệp và dịch vụ điện tự động hóa

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ