Mã số thuế: Địa chỉ: Địa chỉ: 548 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng. Điện thoại: 0329703055