Công ty Cổ Phần Thiết Bị vật tư GK Mã số thuế: Địa chỉ: Số 120 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng Điện thoại: 0904.236.363
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ