Công ty Cổ phần Tiếp vận Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam Mã số thuế: 0102116412 Địa chỉ: Số 51, Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 2206123

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: – Dịch vụ đại lý tàu biển; – Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; – Dịch vụ giao nhận hàng hoá, khai thuê hải quan; – Dịch vụ mua bán cước vận tải; – Dịch vụ vận chuyển hàng hoá trong nước và quốc tế, vận chuyển đa phương thức – Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; – Dịch vụ giao nhận hàng hoá, khai thuê hải quan; – Dịch vụ mua bán cước vận tải; – Dịch vụ vận chuyển hàng hoá trong nước và quốc tế, vận chuyển đa phương thức;