Công ty cổ phần truyền thông quảng cáo Bưu chính Mã số thuế: 0102817898 Địa chỉ: Tầng 2 Trung tâm thương mại, Tòa nhà CTM Complex 139 phố Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Điện thoại: (+84 -24) 37 153 108

Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu :

– Thư tiếp thị trực tiếp, thư quảng cáo (có địa chỉ hoặc không có địa chỉ) trong phạm vi toàn quốc.
– Tư vấn nghiệp vụ và thiết kế sản phẩm, cung cấp nghiệp vụ quản lý khách hàng trong lĩnh vực Marketing.
– Cung cấp các dịch vụ lai ghép, kết hợp giữa công nghệ truyền thông và thư thường, dịch vụ quản lý cơ sở dữ liệu, xây dựng các danh mục và cơ sở dữ liệu cho khách hàng là các doanh nghiệp.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ