Công ty cổ phần vận tải biển và xuất nhập khẩu Nhật Việt Mã số thuế: 0202148619 Địa chỉ: Số 18A/163 Trung Hành, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan