Mã số thuế: Địa chỉ: Văn phòng Bất động sản Việt Nhân, SHG-01 Centa City, Khu Đô thị, Công nghiệp & Dịch vụ VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam. Điện thoại: 0915 836 001