Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hạ tầng Mã số thuế: 0200157375 Địa chỉ: Số 274 Đà Nẵng, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 02253751572

Xây dựng

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ