Công ty cổ phần xuất nhập khẩu VGT Mã số thuế: 0202156761 Địa chỉ: 478 đường đà nẵng. Đông hải 1. Hải an. Hải phòng Điện thoại: 078.219.1987
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ