Công ty CP Cơ Khí & Dịch Vụ Thương Mại An Bình Mã số thuế: Địa chỉ: Phạm Dùng, An Hồng, An Dương, Hải Phòng Điện thoại: 0961218256