Công ty Japan Engineering Mã số thuế: 0314510650 Địa chỉ: 85 Bùi Tá Hán, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Điện thoại: 02838995922

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: xây dựng đường ống dẫn khí cho các công trình xây dựng

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ