Mã số thuế: Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, Hải Phòng Điện thoại:

Công ty TNHHMTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt nam (VISHIPEL) thành lập năm 1982, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, cung cấp các dịch vụ viễn thông sử dụng trên đất liền, trên biển cũng như trên không.

VISHIPEL quản lý và khai thác một số hạ tầng mạng viễn thông quan trọng của Việt nam gồm Đài Vệ tinh Mặt đất Inmarsat Hải Phòng, Hệ thống Đài TTDH Việt nam, Đài LUT/ MCC Việt nam, mạng điện thoại VoIP 175 và mạng công nghệ thông tin phục vụ chuyên ngành hàng hải.