Công ty TNHH Aachen optical fiber conec technology Mã số thuế: 0202040012 Địa chỉ: Nhà xưởng X5, X3 Khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Hải Phòng Điện thoại: 0971896156

Công ty Aachen chuyên lĩnh vực cáp quang