Công ty TNHH Allan Logistics Mã số thuế: 3101084636 Địa chỉ: Nam Đình Vũ - Hải Phòng Điện thoại: 0342042639

Logistics không ngừng phát triển. Allan Logistics cũng vậy.
Chúng tôi không chỉ vận chuyển hàng hóa. Chúng tôi di chuyển kinh doanh với chuyên môn và tính chính trực.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ