Mã số thuế: 0201639519 Địa chỉ: Nhà xưởng D11, số 5, đường Đông Tây, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng Điện thoại: 02252.299.188