Công ty TNHH Cơ khí chính xác Tuylip Mã số thuế: 0200787264 Địa chỉ: Số 57 Km 5 Lâm Sản, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 02253522991

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại