Công ty TNHH Công nghệ điện tử Chee Yuen ( Việt Nam )  Mã số thuế: Địa chỉ: KCN An Dương - Hải Phòng Điện thoại: 0348.114.882