Công ty TNHH công nghệ lạnh VTECH Mã số thuế: Địa chỉ: 1168 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng Điện thoại: 0862039166
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 năm trước
Từ chứng chỉ nghề