Mã số thuế: 0202047787 Địa chỉ: Số 71 đường Bảo Phúc, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0788363939

Dịch vụ giao nhận hàng hóa, kê khai hải quan, kiểm đếm hàng hóa; Hoạt động môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ logistics; Dịch vụ đại lý tàu biển (bao gồm dịch vụ cung ứng tàu biển); Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; và nhiều dịch vụ khác