Công ty TNHH Giải pháp Logistics FUJIFILM Mã số thuế: 0201952016 Địa chỉ: Tầng 3, Khu C, Tòa nhà Harbour View Office Tower, số 12 đường Trần Phú, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: (0)225-883-0100

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ kho bãi

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ