Công ty TNHH Global Hi-Tek Precision Việt Nam Mã số thuế: 0201961518 Địa chỉ: Nhà xưởng D8, Số 3, đường Đông Tây, Khu đô thị, công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng, Xã Dương Quan, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 02258841996

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Sản xuất gia công bộ phận cơ khí của thiết bị y tế. Sản xuất gia công phụ kiện cơ khí của bộ cảm biến thiết bị hàng không. Sản xuất, gia công đầu nối thiết bị hàng không. Sản xuất, gia công bộ phận cơ khí của dụng cụ phân tích khoa học đời sống. Sản xuất, gia công phụ kiện cơ khí của thiết bị thăm dò dầu mỏ. Sản xuất, gia công phụ kiện cơ khí của thiết bị sản xuất chất bán dẫn

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ