Công ty TNHH H.A Mã số thuế: 0200986710 Địa chỉ: Số 3 đường Hà Nội, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0313515669

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; Bán buôn cao su; Bán buôn hạt nhựa nguyên sinh; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn hóa chất thông thường(trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
1 năm trước
Cao đẳng trở lên