Công ty TNHH Hãng kiểm toán và ĐỊnh giá ASCO CN Hải Phòng Mã số thuế: 0102374170-007 Địa chỉ: Thôn Tất Xứng, Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0243 7930960

Các dịch vụ chủ yếu của Công ty: Kiểm toán BCTC, Kiểm toán BCQT Dự án hoàn thành; Thẩm định giá đều liên quan đến lợi ích của rất nhiều chủ thể (Cá nhân, pháp nhân) khác nhau. Điều này đòi hỏi tất cả các thành viên ASCO, Công ty phải nỗ lực, đảm bảo chất lượng, tuân thủ chặt chẽ chuẩn mực, tiêu chuẩn chuyên môn trong tất cả hoạt động. Tất cả vì mục tiêu Phụng sự lợi ích công chúng.