Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Honor Việt Nam Mã số thuế: 0201816045 Địa chỉ: khu công nghiệp An Dương, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0962304896