Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long chi nhánh Hải Phòng Mã số thuế: 1100592721-005 Địa chỉ: Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Sản xuất thức ăn thủy sản, thức ăn con giống, thức ăn chăn nuôi, thức ăn tôm, thức ăn cá, thức ăn các, thức ăn bổ sung.