Công ty TNHH Môi trường và dịch vụ TMH Mã số thuế: 0201262943 Địa chỉ: Khu Ba Toa, Thị Trấn Núi Đèo, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại:
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ