Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong Mã số thuế: 0313617136 Địa chỉ: Số 59 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng. Điện thoại: Số điện thoại: 033.838.1088/033.858.1088

Chi tiết: Dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế