Công ty TNHH Nguyễn Sơn - Nguyễn Sơn bakery Mã số thuế: 0101643085-004 Địa chỉ: Số 257 Đà Nẵng, Phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 02253631589

Sản xuất các loại bánh từ bột

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ