Công ty TNHH Phú Thành Đạt Mã số thuế: 0200658237 Địa chỉ: Thôn Phi Liệt, Xã Lại Xuân, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0977076676
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ