Công ty TNHH Standard Units Supply Việt Nam Mã số thuế: 0105272882 Địa chỉ: Nhà xưởng X6, khu nhà xưởng cho thuê Hải Thành, Phường Hải Thành, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 02253632403