Mã số thuế: 0101268476 Địa chỉ: 76 Giảng Võ, Hà Nội Điện thoại: (024) 3628 8882