Công ty TNHH Tiếp vân hàng hải quốc tế Infinite Mã số thuế: 0316566698 Địa chỉ: Tòa nhà Thành Đạt 3, tầng 6, số 4 đường Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điện thoại:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, đại lý vận tải