Công ty TNHH VTQT Tuấn Hải Mã số thuế: 0201628612 Địa chỉ: Số 31/33/358 Đường Đà Nẵng, Đoạn Xá 1, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 02253611166

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hoá bằng xe tải và xe container

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Cao đẳng trở lên