Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C Mã số thuế: 0201910400 Địa chỉ: 5th Floor, Harbour View Office Tower, 12 Tran Phu, Ngo Quyen, Hai Phong Điện thoại: +84 225 3836 169

Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C là hệ thống các khu công nghiệp và cảng biển do nhà đầu tư Bỉ phát triển và vận hành tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh – khu vực phát triển năng động nhất của miền Bắc Việt Nam.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ