Mã số thuế: Địa chỉ: Nam Sơn , An Dương , Hải Phòng. Điện thoại: 0936866277