Đồ sơn resort và casino Hải Phòng Mã số thuế: Địa chỉ: Khu 3, Đồ Sơn, Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại:

Toạ lạc tại Thung Lũng xanh, khu 3, bãi biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng – một trong những danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn nổi tiếng ở Việt Nam.