Easy Group Mã số thuế: 0105375912 Địa chỉ: 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội Điện thoại: 092 936 89 99

Easy Group là một tập đoàn giáo dục công nghệ với xuất phát điểm là một Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Shelton, điều hành bởi Tổng giám đốc Hà Nhật Minh được thành lập vào năm 2008.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ