CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN COATINGS Mã số thuế: 0202157966 Địa chỉ: Lô CN 5.5I khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc Khu kinh tế Đình V, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam Điện thoại: 0904791879
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ