kiến trúc nam cường
Kiến Trúc Nam Cường Mã số thuế: Địa chỉ: Số 61 tuyến 3 Trại Lẻ, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng Điện thoại: 0976.222.555
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ