Kỹ năng sống cho Trẻ - Kid talent Mã số thuế: 0202049583 Địa chỉ: Số 6/200 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Hai Phong, Điện thoại: 862197856

Trung tâm giáo dục kỹ năng sống, tiếng anh, toán tư duy, câu lạc bộ gia sư!