Nhà máy xử lý chất thải Minh Tân Mã số thuế: Địa chỉ: Minh Đức - Thủy Nguyên - hải Phòng Điện thoại: 0866790989
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ