No 1986 cafe Mã số thuế: Địa chỉ: 33 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng Hải Phòng Điện thoại:

No 1986 Cafe based on: amazing coffee and exceptional service & pursuing the perfect cup for our customers.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ
2 năm trước
Trung cấp trở lên