CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SHABIGROUP Mã số thuế: 0202053597-001. Địa chỉ: lô 16-17-18 đường Nguyễn Như Quế, TDP Vân Quan, phường Đa Phúc, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng. Điện thoại:
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ