Tập đoàn New World Fashion Mã số thuế: 31-00040-01 Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng Điện thoại: 0898.998.175

Thời trang