Trung tâm anh ngữ Sces Academy Mã số thuế: Địa chỉ: Số 6, khu Đống Quán 1, xã Thuỷ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng Điện thoại: 0569 365 666
Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ