Trung tâm ngoại ngữ HP English Homestay Mã số thuế: 0201818839 Địa chỉ: Địa chỉ 1: 46 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng Điện thoại:

Hải Phòng English Homestay là mô hình trung tâm tiếng anh Homestay đầu tiên tại Hải Phòng, trung tâm anh ngữ tạo ra môi trường mà học viên và giáo viên có thể học tập như đang đi du học ở nước ngoài.

Trung tâm tiếng anh HP English homestay không chỉ giúp các bạn học viên học tiếng anh hiệu quả mà giáo viên nước ngoài và học viên đều coi nhau như một gia đình.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ