Trung tâm ngoại ngữ London Eye Mã số thuế: Địa chỉ: số 75 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 0225 266 7788

Học Viện Giáo Dục Quốc Tế London Eye (LEA) hiện nay là đơn vị duy nhất tại Hải Phòng được phép triển khai chương trình tiếng Anh GrapeSEED, đã được các chuyên gia của GrapeSEED Vietnam kiểm duyệt chất lượng và đào tạo thường xuyên.

Vị trí tuyển dụng
Cập nhật
Mức lương
Trình độ